Výrobno - obchodné družstvo v Šuranoch, v likvidácii